Ako som bol „zobratý na vedomie“

Autor: Leo Singer (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 21. 03. 2006 (12315 × prečítané)
Bratislavský Magistrát zbabral ostatné prerokovanie pripomienok občanov k návrhu Územného plánu Bratislavy. O tom sa už kriticky popísalo dosť. Preto by bolo opakovaním znova pripomínať, že Magistrát konštantne podceňuje prerokovania závažných dokumentov s občanmi, že takéto podujatia kvalitne nepripravuje a že si to najviac odskáču práve tí obyvatelia, ktorí ešte nestratili záujem o verejné dianie v meste. Atmosféra stresu, hluku, nedostatku vzduchu a miesta, ako aj nemožnosť ovplyvniť úradnícke rozhodnutia o osude pripomienok zrejme odradia aj najväčších ctiteľov občianskej participácie od ďalšej účasti. (Predčasne odchádzajúci starší pán to predierajúc sa hlučným davom zo Zrkadlovej siene sklamane komentoval: „Toto je Babylon! To je formalita, ponižujúca formalita!“)

Avšak nechcem čitateľa ďalej znechucovať priebehom samotnej akcie. Chcel by som sa radšej podeliť o vlastnú skúsenosť z toho, ako som využil možnosť participovať na tvorbe zásadného dokumentu rozvoja mesta, a ako bol môj názor „vypočutý“. Pred sebou mám text vlastných pripomienok, ktoré som podal v decembri r. 2004, a dokument Magistrátu s názvom „Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní návrhu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorého časť venovanú Petržalke sa mi podarilo získať.

Keďže sa profesionálne venujem komunitnej práci v Petržalke, moje pripomienky sa týkali práve tejto mestskej časti. Konkrétne išlo o otázku ďalšieho vývoja oblasti Chorvátskeho ramena. Ide o pás popri vodnej ploche, ktorý sa vinie celým stredom Petržalky a neplánovanou zhodou okolností sa zachoval v podobe najväčšej súvislej nezastavanej plochy na obrom panelovom sídlisku. Okolie Chorvátskeho ramena je podľa mňa oveľa vhodnejšie pre rozvoj spoločenských a kultúrnych aktivít smerom k tvorbe miestnej identity, ako pre navrhovanú plošnú výstavbu bytov, obchodov a kancelárií. Reagujúc na zámery silne urbanizovať tento priestor som Magistrát žiadal, „aby plochy pozdĺž Chorvátskeho ramena boli preklasifikované z funkcií „Občianska vybavenosť (OV) celomestského a nadmestského významu“ a „zmiešané územie – bývanie + OV“ na funkcie „krajinná zeleň“ alebo „lesoparky, parky a parkové úpravy“, ako aj na funkciu „OV miestneho významu““ . Ste zvedaví, ako Mesto túto požiadavku vyhodnotilo? Ak čakáte jasné odmietnutie, tak sa mýlite: „Berie sa na vedomie. Návrh ÚPN vyjadruje vyvážené funkčné využitie územia pre funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, zmiešané územia – bývanie a občianska vybavenosť, krajinná zeleň, lesoparky, parky a parkové úpravy.“ Na konkrétnu požiadavku, aby bolo funkčné vymedzenie istých plôch pozdĺž Chorvátskeho ramena premenené na iné funkčné vymedzenie, ma múdrejší Magistrát priateľsky upozornil, že vlastne žiadam to isté, čo už oni v územnom pláne navrhli, len som si to zrejme nevšimol. Takže mi vlastne nemôžu vyhovieť, keďže mi už „vyhoveli“!

Takýmto byrokratickým ťahom sa ma Magistrát hladko zbavil, aby som už viac „neotravoval“, a pritom sa oficiálne nedá dokázať, že moju pripomienku neakceptoval. A na zozname oficiálne zamietnutých, neakceptovaných občanov a organizácií je o jedného menej. Všetko naznačuje tomu, že môj prípad nie je výnimkou, skôr naopak. Z pätnástich pripomienok, ktoré preložili rôzni občania a organizácie z mestskej časti Petržalka, priamo a explicitne neakceptovali len dve pripomienky, všetkých ostatných akože „zobrali na vedomie“.

Táto ponižujúca fraška tváriaca sa ako zapájanie občanov do rozhodovania je ešte ponižujúcejšia, keď si uvedomíme, že primátor mesta, kedysi „občiansky“ kandidát Andrej Ďurkovský, dal sám jasne najavo, že štvrtkové prerokovanie bolo čistou formalitou a že ho názory verejnosti v podstate nezaujímajú. Nenašiel si čas na stretnutie so stovkami občanov, ktorých zaujíma kvalita života v Bratislave, pretože uprednostnil inú spoločnosť: hŕstku miliardárov z najväčších developerských spoločností, ktorí si z neho spravili atraktívneho makléra na veľtrhu s budúcnosťou európskych miest v Cannes.