Masové protesty proti zasadaniu WTO v Hongkongu

Autor: Andrej Devečka (mailto:@), Téma: Alter/globalizácia, Zdroj: Changenet, 19. decembra 2005
Vydané dňa 20. 12. 2005 (11816 × prečítané)
13. decembra 2005 bola otvorená 6. Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Hongkongu. Jej cieľom je urobiť ďalšie rozhodujúce kroky k uzavretiu kola obchodných rokovaní, ktoré boli začaté v roku 2001 v Katare. Hlavným cieľom je ďalšia liberalizácia svetového obchodu. Podľa mnohých mimovládnych organizácií došlo v priebehu rokovaní WTO k ďalšej marginalizácií najmenej rozvinutých krajín a poklesu ich podielu na svetovom obchode.

Tieto krajiny zároveň postupne strácajú priestor na vytváranie svojej vlastnej obchodnej a rozvojovej politiky. Výčitky nie sú adresované iba vyspelým členom WTO, ale aj rozvojovým krajinám a zdôrazňujú, že potreby najmenej rozvinutých krajín sú zreteľne odlišné od záujmov rozvojových krajín a hlavne od tých bohatších medzi nimi. Medzi základné požiadavky najmenej rozvinutých krajín patrí predovšetkým okamžitý a záväzný bezcolný a bezkvótový prístup všetkých produktov z týchto krajín na ostatné trhy a zrušenie subvencií na vývoz poľnohospodárskych produktov.

Paralelne s oficiálnymi podujatiami WTO prebiehajú aj rozsiahle demonštrácie, alternatívne konferencie, kultúrne podujatia a priame akcie. Na akciách sa zúčastňuje široké spektrum ľudí. Roľníci a malí poľnohospodári z Filipín, Indonézie, Taiwanu, Thajska a Kórei sa zorganizovali a prišli do Hongkongu vyjadriť svoj negatívny postoj k liberalizácii obchodu. Podľa odhadov sa v priebehu konferencie Svetovej obchodnej organizácie zišlo v Hongkongu viac ako 10-tisíc demonštrantov, pričom najväčšiu pozornosť budia stovky príslušníkov Kórejskej ligy roľníkov, známej z už predchádzajúcich akcií svojou dobrou organizovanosťou a tvrdosťou. Najviac akcií sa uskutočnilo počas People's Action Week, ktorý sa začal 13. decembra a končil masovou demonštráciou 18. decembra.

Organizácií protestov predchádzali série strategických stretnutí a deklarácií ázijských mimovládnych organizácií a sociálnych hnutí vrátane deklarácie z Colomba z júna tohto roka: “My, pracujúci, organizovaní i neorganizovaní, roľníci, pôvodní obyvatelia, rybári, ženy, študenti, migranti a iné marginalizované skupiny Ázie v solidarite s inými ľuďmi tohto sveta budeme stáť na čele globálneho boja proti ministerskému stretnutiu v Hongkongu.”

Demonštrácie začali hneď počas úvodného ceremoniálu, keď skupina štyridsiatich aktivistov z mimovládnych organizácií z celého sveta narušila prejav generálneho riaditeľa Pascala Lamyho, pričom kričali rôzne heslá proti ďalším kolám rokovaní a držali transparenty s heslami ako “WTO zabíja farmárov!” Proti demonštrantom bolo pripravených 9000 policajtov, čo predstavuje jednu z najväčších mobilizácií čínskej polície.

V tom istom čase prebiehali aj demonštrácie mimo kongresového centra. Začala ich skupina stovky Kórejcov, ktorí naskákali do vody v prístave a pokúsili sa doplávať ku kongresovému centru. Ďalšie skupiny protestujúcich zapálili drevenú truhlu, ktorá mala symbolizovať smrť WTO. Hodili ju smerom k stovkám policajtov, ktorí postavili zátarasu na niekoľko blokov od rokovacej sály. Potom demonštranti vyzbrojení bambusovými palicami, medzi ktorými boli okrem juhokórejských roľníkov aj poľnohospodári z Japonska, Indie, Filipín a Brazílie, hádzali na policajtov fľaše s vodou a pokúsili sa kordónom prebiť. Už po piatich minútach začala polícia používať slzotvorný plyn. Násilie eskalovalo 17. decembra večer. Demonštranti útočili na policajtov v snahe dostať sa bližšie ku kongresovému centru. Počas násilia bolo zranených 36 demonštrantov, 5 policajtov a 900 ľudí bolo zadržaných.

Hlavným dôvodom demonštrácií je fakt že WTO sa snaží presadzovať myšlienky voľného obchodu na úkor ľudí a životného prostredia. Neháji záujmy ľudí, ale veľkých nadnárodných korporácií, ktoré profitujú z prostredia voľného neregulovaného obchodu, ktoré im umožňuje presun výroby na miesta s najnižšími sociálnymi a environmentálnymi štandardmi. Zároveň umelo pretvára miestne ekonomiky, ktoré už neodzrkadľujú potreby lokálneho trhu, ale čoraz viac sú nútene orientovať sa na zahraničné trhy, čo je z dlhodobého pohľadu trvalo neudržateľné. Roľníci z celého sveta sa obávajú, že pokiaľ budú ich domáce poľnohospodárske trhy otvorené, nebudú schopné konkurovať a prídu o obživu a pôdu.