Podľa vlády nie sú financie od Svetovej banky verejné

Autor: Priatelia Zeme (mailto:@), Téma: Alter/globalizácia
Vydané dňa 28. 10. 2005 (11699 × prečítané)
Vláda Slovenskej republiky nepovažuje grant, ktorý dostala od Svetovej banky, za verejné financie. Takto zdôvodnil Úrad vlády SR zamietnutie žiadosti Priateľov Zeme-CEPA o sprístupnenie kópie dokumentu Strategický plán komunikácie o reformách. Mimovládna organizácia je odpoveďou úradu pobúrená.

Uprostred októbra zverejnili médiá škandalózne informácie o obsahu dokumentu Strategický plán komunikácie o reformách. Dokument, ktorý si nechala vypracovať vláda, namiesto návrhu princípov efektívnej obojstrannej komunikácie o reformách obsahuje návod na jednosmerný manipulatívny nátlak na verejnosť s cieľom ovplyvniť výsledok budúcoročných parlamentných volieb. Dokument pripravila americká firma Greenberg Quinlan Rosner Research, ktorá vypracúva predvolebné kampane najmä americkým demokratom, ale aj európskym politikom a stranám a firmám ako Monsanto, British Petroleum či Coca Cola. Príprava dokumentu bola financovaná z grantu, ktorý vláde poskytla Svetová banka.

Priatelia Zeme vedeli o zámere Svetovej banky podporiť projekt na zlepšenie komunikácie o reformách. V tejto súvislosti v roku 2004 listom upozornili banku, že by nemala poskytovať priamu ani nepriamu podporu vláde SR na netransparentne a kabinetne prijatý program dôchodkovej reformy, ani sa podieľať na manipulácii verejnej mienky s cieľom zabezpečiť dodatočnú podporu v prospech tohto programu.

„Po zverejnení obsahu Strategického plánu komunikácie o reformách na internetových stránkach denníka SME sme nadobudli obavu, že banka naše upozornenie nielen ignorovala, ale že mohlo dôjsť aj k porušeniu princípov Zakladajúcej listiny Svetovej banky. Tie explicitne zakazujú použitie prostriedkov na politické aktivity ,,“ uviedol Peter Mihók, ktorý v Priateľoch Zeme-CEPA sleduje činnosť Svetovej banky na Slovensku. Priatelia Zeme preto požiadali Úrad vlády aj Svetovú banku o zaslanie anglickej verzie dokumentu.

Svetová banka v odpovedi konštatovala, že prípravu dokumentu iba kontrolovala z pohľadu výberového konania a správy poskytnutých financií. „Požadovaný dokument je vlastníctvom vlády SR, preto nám banka odporučila obrátiť sa priamo na Úrad vlády,“ vysvetľuje Mihók. Úrad vlády SR však Priateľom Zeme odmietol kópiu dokumentu sprístupniť s vysvetlením, že materiál bol „vypracovaný z prostriedkov, ktoré vláde SR poskytla formou grantu Svetová banka, a nejde tak o verejné financie“. Úrad ďalej odôvodnil svoje zamietnutie konštatovaním, že „požadovaný materiál bol vypracovaný osobou, ktorej zákon o slobode informácií neukladá povinnosť sprístupniť informácie“.

„Fakt, že vláda nepovažuje grant od Svetovej banky za verejné financie nie je možné akceptovať. Všetky prostriedky, s ktorými nakladá Svetová banka, sú v plnom rozsahu verejnými prostriedkami a v žiadnom prípade nemôžu zmeniť svoj charakter iba preto, že vláda nimi zaplatila služby objednané u súkromnej zahraničnej firmy,“ vysvetľuje Peter Mihók, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Priatelia Zeme považujú uvedený výklad verejných financií za nelegálny a preto voči vláde zvážia ďalšie právne kroky.