Nie štátnym štipendiám pre študentov súkromných škôl

Autor: Štrajkový výbor študentov (mailto:@), Téma: Deforma školstva, Zdroj: Vysokoskolaci.sk, 4. augusta 2005
Vydané dňa 04. 08. 2005 (10759 × prečítané)
Štrajkový výbor študentov (ŠVŠ) vyjadruje plnú podporu plošnému zavedeniu motivačných a mimoriadnych štipendií pre študentov vysokých škôl, nakoľko sa jeho členovia domnievajú, že tento krok prispeje k zvyšovaniu kvality vysokoškolského štúdia. Súhlasí tiež s poskytovaním štipendií v niekoľkých termínoch, keďže si uvedomuje, že mesačné vyplácanie by bolo pre vysoké školy značne časovo náročné.

Štrajkový výbor študentov sa však nemôže stotožniť s tým, že oba druhy štipendií sú určené aj pre študentov súkromných vysokých škôl. ŠVŠ zastáva názor, že pre dosiahnutie vyššej kvality vysokých škôl je nevyhnutné podporovať tie vzdelávacie inštitúcie, ktoré dosahujú dlhodobo najlepšie výsledky vo vede a výskume. Toto tvrdenie sa zatiaľ nevzťahuje na žiadnu súkromnú vysokú školu.

Na štipendiá sa použije časť 300 miliónovej rezervy ministersta školstva, ide teda o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. ŠVŠ nevidí dôvod, prečo poskytovať tieto prostriedky organizáciám, ktoré nie sú odkázané na rozpočtové zdroje.

Štrajkový výbor študentov zároveň úprimne podporuje snahu ministra školstva o navýšenie finančných prostriedkov rezortu. Zvyšovanie platov pedagógov pritom považuje za jeden z najvýznamnejších nástrojov na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v slovenských školách.