Podporte pripomienky k dopravnej politike Slovenska!

Autor: Priatelia Zeme-CEPA (mailto:@), Téma: Ostatné, Zdroj: Changenet, 7. marca 2005
Vydané dňa 08. 03. 2005 (9998 × prečítané)
Priateľov Zeme znepokojuje, že z dopravnej stratégie, ktorú pripravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, úplne vypadli princípy solidarity a rovných podmienok prístupu k verejným službám, ktoré boli v minulosti zakotvené v dopravných koncepciách a schválené vládou. Vážnym ohrozením princípu solidarity je zmena platná od začiatku tohto roku, kedy bola zodpovednosť za financovanie sociálnych zliav v regionálnych spojoch prenesená zo štátu na VÚC a obce.

Priatelia Zeme-CEPA kritizujú ministerstvo dopravy za to, že nevenuje dostatočnú pozornosť podpore verejnej hromadnej dopravy. Ministerstvo ju v pripravovanej stratégii zaradilo iba pod cieľ „znížiť negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie“.

Priatelia Zeme-CEPA od ministerstva požadujú, aby sa právo obyvateľstva na cenovo dostupnú verejnú hromadnú dopravu zakotvilo do legislatívy SR v zákone o dopravnej obslužnosti. V ďalších takmer tridsiatich pripomienkach k návrhu dopravnej politiky Priatelia Zeme-CEPA požadujú najmä podporu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy zo strany štátu, uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“, prenesenie všetkých nákladov za výstavbu a prevádzku cestnej infraštruktúry na jej používateľov.Linka na formulár na pripojenie podpisu k pripomienkam