O doplnkových menách v Európe

Autor: Daniel Lešinský (mailto:lesinsky@changenet.sk), Téma: Ostatné, Zdroj: Iná ekonomika
Vydané dňa 28. 07. 2004 (12681 × prečítané)
Konferencia, na ktorej sa zišlo cez 100 zástupcov a odborníkov alternatívnych menových systémov z celej Európy ale aj z Argentíny, Japonska či USA, prebehla v moderných priestoroch konferenčného centra KSI - Kresťansko-sociálneho inštitútu. Bola rozdelená na dve základné časti - prvá časť (Po a Ut) predstavovanie jednotlivých iniciatív LETS systémov a Časových bánk (ČB) z Európy a druhá časť - Ut až Št, bola venovaná workshopom, ktoré vzišli z iniciatívy jednotlivých členov.

V Po doobeda sme si vypočuli prednášky p.Sikoru, riaditeľa KSI inštitútu "From monetarism to common welfare economy" a prednášku známej profesorky alternatívnych menových systémov - Margrit Kennedy z Nemecka: "The significance and function of complementary currencies - fundamental considerations". Prednášky zhrnuli históriu vývoja peňazí, dokumentovali slabiny súčasného monetárneho systému a ponúkali alternatívy práve vo forme lokálnych mien a časových bánk.

V prvej časti predstavovania európskych iniciatív "Currences with back up in Euros" sa predstavili rôzne systémy lokálnych mien z:

Talianska, Creditos - fedrácia komunít Damanhur (www.damanhur.it/credito) by Lepre Viola a Ecoaspromonte z Parco Aspromonte Nationale (www.parcoaspromonte.it) by Tonino Perna, kde existujú fyzické peniaze v podobe bankoviek resp. mincí,

• EKO zo známej komunity Findhorn (www.ekopia.findhorn.com), Škótsko by David Hoyle,

• Dokumenta s podporou EU zo Španielska (www.documenta.es) by Javier Farto,

• Roland a Chiemgauer z Nemecka by Erika R.Noltenius a Chrstian Gelleri a ďalší

V druhej časti "LETS or LETS-like systems" sa predstavili:

• London Open Money by Michael Linton "s hrou na LETS" (www.lets.net),

• Ander Geld by Loek Hilgersom (www.andergeld.nl)

LETS systémy z Poľska, Krakow by Agnieszka Gawel; Maďarska z Ekodediny...by Gejza Varga a zo Slovenska (4 LETS systémy - Zaježová/JEŽE, Mašekov Mlyn/VEURO, Bratislava/KOPA, Revúca/VČELA, 1 časová banka v Rajeckých Tepliciach a UniLETIM software pre LETS systémy a časové banky) by Daniel Lešinský

Druhý deň sa v časti "Point system or barter systems" predstavili so svojimi projektmi:

• Sparkasse Delitzsch v Nemecku by Gernot Schmidt, kde v ekonomicky najslabších častiach "výchdného" Nemecka banka Sparkasse iniciuje založenie Barter klubu, Regional-karty a LETS system ako nastroj oživenia regionálnej ekonomiky

• Bartercard UK by Alexandra Kouchnereva, v súčasnosti už globálna sieť 120 centier bártrového (bezpeňažného) obchodu s 50 tis. členmi (prevažne firmy) s ročným obratom cez 1,3 mld. (ekvivalent) USD

• LIBRA - talianský projekt "Complementary currencies for business and community "Univerzity v Boccony by Luca Fantacci zastrešený "Banka Etica".

• LAVA a rozvojový projekt 66 samospráv regiónu Štajersko, južné Rakúsko VULKANLAND by prof. Wolfgang Berger (www.vulkanland.at)

• SOL projekt z Francúzka na pomoc rozvoja sociálnej dimenzie rozvoja života, postavený na elektronickej, internetovej platforme vrátane využitia elektronických kariet by Dominique Picard

• DOBRY plánovaný projekt či iniciatíva rozvoja regiónu z Poľska postavená na vlastných novinách, nákup - predaj systém, škôlky pre deti, tréningového centra, výskumnej a rozvojovej činnosti s využitím "chip-cards", e-market + vlastných mince - "1 a 2 Dobry"

V časti "Time based currencies" sa predstavili iniciatívy:

• Tauschring Vorarlberg pre podporu rozvoja 7 regiónov západného Rakúska s 500 členmi čo je cca 1400 občanov a 60 firiem, výmenná jednotka - Talent (= 1 h práce alebo 7,7 €), s obratom 1,8 mil. Talentov = cca 140 000€ v roku 2003 vlastné noviny, vlastná webstránka, vlastný CCSS softvare by Gernot J.Müller (www.tauschkreis.net)

• Welsh Institute for Complementary Currencies novozaložený Výskumný inštitút lokálnych menových systémov vo Walese, UK s dvoma základnými úlohami - "výskum najlepšej praxe" a šírenie poznatkov najlepšej praxe zameraných na čas pre - životné prostredie, mladých ľudí, zdravie a zakladanie "Community time centres" Komunitných centier.

• Time banks UK - asociaácia 50tich časových bánk Anglicka postavená na troch princípoch: dávať a príjmať; výmena zručností a znalostí; zdieľanie hodnôt - by Martin Simon z Londína, Anglicko (www.timebanks.co.uk)

• SELidare iniciatíva Asociácie globálnej občianskej vzájomnosti (Association for global citizenship) zastrešujúcej približne 300 rôznych LETSsystémov francúzka so sídlom v Paríži (kde je zapojených cca 500 členov). Stavia na (re)definícii spoločného/verejného dobra, kde ľudské vzťahy a hodnoty sú nad/pred akýmikoľvek ekonomickými systémami by Pacsal de Lille (www.selidare.org)

• JAK systém alternatívneho bankovníctva a udržateľných investícií z krajín Škandinávie by Oscar...zo Švédska

V poslednej tretine dňa sa začali workshopy, ktoré si definovali účastníci konferencie po skončení prednášok prvej časti cca 7 paralelných skupín. Výstupy z jednotlivých oblastí (IT podpora; LETS software – more?, mail to Tomas Wittich: rotes.bueffelfell@web.de; základné princípy funkčnosti lokálnych mien; skúsenosti z Argentíny...) by mali byť spracované na CD-nosiči koncom septembra 2004.

Zo Slovenska sa zúčastnili: p.Milan Martinák (Kresťanské zamestnávateľské odbory, Trnava, martinakl@post.sk, 033/5511079) a prezentačne Daniel Lešinský (Agro-eko fórum a CEPA - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, lesinsky@changenet.sk, 0905581076)