Postavte mu sochu!

Autor: Michal Polák (mailto:hejrup@hejrup.sk), Téma: Ostatné
Vydané dňa 26. 07. 2004 (11442 × prečítané)
Myslím, že je už načase, aby niekto ministrovi hospodárstva Pavlovi Ruskovi zo srdca zablahoželal za jeho záslužné činy. Ba vďaku si vlastne zasluhuje celá vláda, minister hospodárstva je len jej najneohrozenejším hovorcom. Ale poďme pekne po poriadku.

Ide, samozrejme, o KIA. Vďaka nej je jasné, ako mohol bývalý zväzák Rusko tak ľahko zameniť ideológiu marxizmu-leninizmu za pravicovú ideológiu liberalizmu. Obe totiž majú preňho v praxi rovnakú hodnotu – totiž nulovú. Rusko a jeho kolegovia tým názorne demonštrovali, že pekné slová pravice o slobode sú práve len prázdnymi slovami a v skutočnosti ide vždy len o moc a peniaze.

Celá záležitosť s KIA je priam katalógom prehreškov voči liberalizmu. Ekonomickému liberalizmu, samozrejme - ktorémužto Molochovi s úsmevom na perách obetujú aj páni z KDH. Buďme konkrétni. Rusko a spol. sa nesmierne hrdili, že k nám KIA dokázali prilákať. Dnes je už jasné za akú cenu: za najväčší balík štátnych peňazí a iných výhod, aká bola ktorá zo súťažiacich krajín ochotná ponúknuť. Inými slovami, štátnym zásahom do ekonomiky ako vyšitým.

Nie, aby nechali ministri rozhodovanie o umiestnení fabriky voľnej hre trhových síl, o potrebe ktorých radi poúčajú všetkých nezamestnaných, málo zarábajúcich a vôbec podobnú zberbu. Nie – keď ide o to, aby sa na medzinárodnej scéne zaskveli ako ochotní služobníci nadnárodného kapitálu, idú sa pretrhnúť, aby z daní tej zberby napchali cudzej korporácii do vreciek čo najviac. Vý – bor – ne. Nech teraz ešte čo len jeden z nich skúsi otvoriť ústa nutnosti vylúčiť štát z pôsobenia v ekonomike. To sa nasmejeme!

Do popuku je aj Ruskova komédia okolo zverejnenia zmluvy s KIA. Predohru tvorí samotný právny systém tohto štátu – ale ten si minister „nevšimne“ a zmluvu nezverejní. A keď sa po nejakom čase objaví právna analýza, ktorá ho na toto prekročenie zákona upozorní, Rusko urobí všetko preto, aby sa nedostala na rokovanie vlády. Zmluvu nezverejní. Potom sa analýza do vlády predsa dostane, vláda ju prijme – ale Rusko nezverejní. Parlament ho zaviaže do desiatich dní to urobiť – a Rusko nezverejní. Vláda sa uznesie, že zmluvu treba zverejniť – a Rusko čo? Zverejní, nezverejní? Uhádli ste, nezverejní. Najprv ju pošle „posúdiť partnerom“, hoci doňho zo všetkých strán hudú, že o tom, čo je a čo nie je obchodným tajomstvom, rozhoduje zákon, nie názor nejakej spoločnosti. Potom príde zdanlivé vyvrcholenie: zmluva je zverejnená! Ale nakoniec sa vláda po dovolenkovom „telefonickom zasadaní“ rozhodne ju znova „odzverejniť“.

Pritom čo najširší a najslobodnejší prístup k informáciám pritom patrí k už celé desaťročia k dogmám ekonomického liberalizmu. Veď práve nedostatok informácií označujú liberálni ekonómovia, ako Milton Friedman, za hlavného pôvodcu recesií a kríz kapitalistickej ekonomiky – aby sa nejako vyhli kacírskej myšlienke, že hospodárske výkyvy vyplývajú možno zo samotnej podstaty tejto ekonomiky. V rámci ich receptov má vláda práve vždy zverejňovať všetky informácie, ktoré sú jej k dispozícii – tobôž také, za ktoré je sama zodpovedná. Pretože inak je ekonomické prostredie deformované a „ekonomickým činiteľom“ (čítaj ľuďom) sa neumožňuje dostatočne dokonale „maximalizovať úžitok“ (čítaj zarábať a konzumovať). A to už vôbec nehovorím o liberalizme politickom, ktorého výrazom je napr. zákon o slobode informácií. Môžeme si poľahky predstaviť, na čo tento zákon v domácnosti u Ruskovcov asi používajú.

Nuž a napokon, tragikomédia okolo vyvlastňovania. Tu sa falošnosť pravicovej ideológie ukazuje v plnej nahote. „Súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné“, dozvedeli sme sa po Novembri ´89. Nuž áno – ale ako ktoré. Súkromné vlastníctvo drobných ľudí, ktorí vlastnia pár fliačikov pôdy, zrejme ani žiadnym poriadnym súkromným vlastníctvom nie je. Lebo veď im možno s čistým svedomím mávať im nad hlavou kyjakom vyvlastňovania a nútiť ich k predaju za pár halierov. Zato však súkromné vlastníctvo takej KIA, to je už iná káva. Veľké peniaze si treba ctiť, treba sa im klaňať. Lebo ak by sme náhodou chceli považovať malé peniaze obyčajných ľudí za rovnako dôležité, rovnako nedotknuteľné, veľké peniaze by mohli ohrnúť nosom a pobrať sa inde – a čo by z toho mal potom pán Rusko a spol.?

Môžeme byť teda vďační za lekciu, ako sa to s tou nedotknuteľnosťou vlastne má. „Áno, súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné. To naše a našich kamarátov.“ Nie je na tom nič nové – kapitalizmus predsa vyvlastňovaním drobných ľudkov už začínal, keď noví páni vyhnali dovtedajších užívateľov zo spoločne vlastnenej pôdy škótskych pasienkov. Je dobré vidieť, že možnosti pomôcť si politicko-mocenskou „skratkou“ sa veľkokapitál nevzdal dodnes. Pán Rusko bude za svoje služby isto dobre odmenený a priradí sa tak k dlhému zástupu latinskoamerických a afrických „politikov“, ktorí podobne vedeli, ako sa čo najlepšie zapredať zahraničným financiám.

Pavol Rusko a v pozadí za ním celý zvyšok vlády tak skvelým spôsobom preukázali, že pravicová ideológia slúži najviac tak na zalepenie oči slovenskej inteligencii – ktorá v drvivej väčšine skutočne aspoň donedávna verila, že pravici ide o nejakú osobnú slobodu a zvrchovanosť jednotlivca. Odteraz by aj jej mohlo byť jasné, že liberáli a konzervatívci v skutočnosti štát nemiluje o nič menej, ako ľavica – pokiaľ slúži ich záujmom. No povedzte, nezaslúži si za to Pavol Rusko pomník?