hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

16. 01. 2021 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuSlovenský karneval

Soňa Kovačevičová

Nemám rada karnevaly – ani ten nádherný v Benátkach, ani ten „ukecaný“ v rôznych krajoch Nemecka. Túto zimu som sa však nechtiac ocitla na karnevale slovenskom, ktorý netradične trval od Štefana po Popolec. Ukazovali sa na ňom síce tradičné masky, ale mali nový obsah a nadávky medzi nimi len tak lietali. Farár nepochovával basu, ale slobodomyseľnosť obecenstva. Plačkami neboli mníšky ani kajúcnice, ale mal byť celý národ spojený éterom.

(07. 03. 2006)Linka na dnesPost Keynesian Thought Internet Archive

Vydaním Všeobecnej teórie zamestnanosti, úroku a peňazí sa v tridsiatych rokoch začala nová éra ekonómie, známa pod menom „keynesiánska revolúcia". Tak ako každá revolúcia, aj táto sa dočkala zvratu, či skrotenia, v podobe konvenčného modelu známeho ako IS-LM, ktorý sa napokon stal obeťou monetarizmu a „novej klasickej ekonómie". Post-keynesiáni nemajú s týmto stredoprúdovým vývojom veľa spoločného. Sú pokračovateľmi pôvodných myšlienok, ktoré zároveň s Keynesom objavil aj Poliak Michal Kalecki, ďalej diela „sekery na všetky ortodoxie" Joan Robinsonovej a obnovy ricadiánskeho projektu Piera Sraffu.


Komentáre
k článku: Ľudské práva, bieda a trosky
(zo dňa 21.03.2005, autor článku: Jozef Spáčil)

Komentár zo dňa: 18.02.2008 09:00:09
Autor: Zuzana Cingeľová (cingelova222@azet.sk)
Titulok: Spravodlivosť po slovensky
Cingeľová Zuzana Tehelná 9 045 01 Moldava nad Bodvou 1/6


Okresný súd Košice II 29C/143/04
JUDr. Janka Mičkova


Na Vašu Urgenciu k právnej veci vedenej na Okresnom súde Košice II pod č.k. 29C/143/04
Je moja odpoveď nasledovná:

Trvám na mojich výpovediach, tak ako som vypovedala pred súdom Slovenskej republiky.
Takisto trvám na Odvolaní podané voči Rozsudku z dňa 25.6.2006 v plnom znení.

Lekári, ktorý bez toho, aby som ich ja zbavila mlčanlivosti o mojom údajnom zdravotnom stave, sa dlhodobo vyjadrovali a tejto môj súhlas nepotrebovali. Jedine ja som mala odňaté právo sa niečo dozvedieť ,o mojom údajnom zdravotnom stave ,čo sa prispôsobovalo k potrebám žalovaného dlhodobo.
Na základe listinných dôkazov, ako aj na základe svedeckých výpovedí svedkov pred súdom SR, sa domnievam, že tak konali opakovane.
K môjmu údajnému zdravotnému stavu sa vyjadrovali bez vyšetrenia mojej osoby.

Na základe výpovede svedkov pred súdom, na základe listinných dôkazov založené v spise v danej právnej veci sa domnievam že je preukázané, že o mojom zdravotnom stave lekári konzultovali výlučne so žalovaným .
Bez môjho súhlasu a bez mojej vedomosti.
Moju zdravotnú ambulantnú kartotéku zdravotné zariadenie odmietlo vydať dňa 10.6.2004
.Domnievam sa že dôkaz o tejto skutočnosti je listinným dôkazom preukázané a je súčasťou spisu. Do dnešného dňa moju osobnú ambulantnú kartotéku vlastní Nemocnica Košice Šaca. Táto dokumentácia nie je u ošetrujúcej lekárky v Moldave nad Bodvou, menom MUDr. Erika CSACHOVÁ. Tým nie je vylúčené, že o môj údajný zdravotný stav od r.2001 do dnešného dňa je vykonštruované a nezodpovedá skutočnému zdravotnému stavu do doby zadržania daného dokumentu.
Domnievam sa, že
diagnóza o mojom údajnom zdravotnom stave, bola objednaná žalovaným v nemocnici Košice Šaca 1 súkromná nemocnica a.s. a moja zdravotná dokumentácia o mojom údajnom zdravotnom stave prispôsobená k objednanej diagnóze.

Žiadam súd Slovenskej republiky, aby tento právny stav neignoroval.
Trvám na tom, že ja som mala odňatú možnosť žalovaným preukázať môj objektívny zdravotný stav, čo žalovaný potvrdil svojimi vyjadreniami tak listinnými ako aj svedeckými výpoveďami svedkov pred súdom.

Odmietam ,aby sa o mojom údajnom zdravotnom stave, vyjadrovali opätovne lekári z nemocnice Košice Šaca.


2/6

Po využití všetkých možnosti , ktoré možnosti sú dané na území Slovenskej republiky, a to konkrétne:
1.
Podala som trestné oznámenia organom činným v trestnom konaní Slovenskej republiky
2
.Žiadala som pomoc od Generálnej prokuratúry,
3.
Žiadala som pomoc od sekcie ľudských práv Slovenskej republiky,
4.
Žiadala som pomoc od Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky

o zastavenie násilnosti vyvíjané voči mojej osobe.

Tieto moje žiadosti o POMOC pri pretrvávaní dlhodobého mučenia žalovaným nikto nezastavil z hore uvedených štátnych organov .

Navyše som bola za tieto žiadosti o poskytnutie pomoci trestaná žalovaným.
Dokumenty o pravdivosti mojich tvrdení sú súčasťou spisu. Po využití všetkých zákonom daných možnosti k náprave nedošlo, ba naopak násilnosti sa stupňovali a naďalej som bola držaná v strachu, že žalovaný môže ma aj zavraždiť. Na zastavenie nápravy tohto právneho stavu som využila moju poslednú možnosť na ochranu a to:

Protest“ HLADOVKA“, od dňa 2.6.2004.Domnievala som sa , že ako občan a zamestnanec Slovenskej republiky, ako poslednú možnosť som mala právo využiť zákonom danú možnosť, postaviť sa na odpor za účelom zastaviť násilnosti

Žalovaný neodstránil porušovanie zákonom daných práv zamestnancov, na ktoré som dlhodobo upozorňovala žalovaného aj štátne organy Slovenskej republiky ,ale odstránili mňa a domnievam sa ,že aj svedkov a listinné dôkazy.

Listiny sú súčasťou spisu, ktoré listiny potvrdzujú moje podozrenia.

Trvám na tom, aby súd sa zaoberal s tým, či som mala právo počas môjho osobného voľna po využití všetkých zákonom daných možnosti o zastavenia násilia protestovať proti porušovaniu zákonom daných práv zamestnancov zamestnávateľom. Ako aj o tom, či žalovaný mal právo podľa zákona Slovenskej republiky dňa 5.6.2004 mňa nepustiť na pracovisko fyzicky a evidovať absencie. Navyše z výpovede svedkov, ktorí vypovedali vo veci samej pred súdom Slovenskej republiky je jasné, že ešte dňa 4. 6. 2004 žalovaný dal zablokovať vstupnú kartu žalobkyni. Tieto skutočnosti boli preukázané pred súdom Slovenskej republiky počas súdnych pojednávaní.

Trvám na tom, aby súd sa zaoberal s tým, či bolo konanie žalovaného v súlade zo zákony Slovenskej republiky.


3/6
Súd pozná zákon.

V prípade ak súd Slovenskej republiky trvá na svojom právnom názore, že slovenský robotník musí vykonávať prácu v nevytvorených podmienkach, ktoré podmienky sú zákonom dané a po využití všetkých zákonom daných možnosti sa nepodarí tento právny stav napraviť zákonnou formou ,nemá právo proti týmto praktikám sa postavy na odpor, ak súd Slovenskej republiky trvá na tom, že na Slovensku platia zákony, ktoré zákony zakazujú občanovi Slovenskej republiky sa postaviť na odpor a
občan Slovenskej republiky môže byť prenasledovaný, môže sa mu vyhrážať dokonaním nepodareného pokusu o vraždu a musí potichučky počkať, kým ho nezavraždia, ak takéto jednanie je v súlade zo Slovenskými zákonmi , tak nech sudca Slovenskej republiky takýto Rozsudok vynesie v mene Slovenskej republiky.

Sud Slovenskej republiky potvrdil , že som stratila právo vlastniť dokument o okamžitom skončení pracovného pomeru o zápočtu rokov a o charakteristike o mojej osobe.

Neviem nijakým spôsobom vysvetliť, prečo som stratila právo vlastniť dokument o okamžitom skončení pracovného pomeru o zápočtu rokov a o charakteristike o mojej osobe, ktoré dokumenty mi U.S.Steel odmietol vydať, a odôvodňoval tým, že ja som odmietla previať, tak na tieto dokumenty som stratila právo vlastniť.
Opakovane potvrdzujem moju viac krát opakovanú výpoveď, tak písomnú ako aj ústnu pred súdom Slovenskej republiky. Odvolávam sa na listinné dôkazy, ktoré by mali byť súčasťou spisu.
Bola som násilne prevezená zo vstupnej brány 2B stupni areál, pred ordináciu pohotovostnej služby v nemocnici 1.súkromnej nemocnice Košice -Šaca a po tejto dopredu naplánovanej akcii som nebola žiadnym lekárom vyšetrená a nevedela som iba toľko, že spoločnosť U.S.Steel potrebuje, aby lekári potvrdili aj úradnou formou diagnózu o mojom zdravotnom stave, ktorú diagnózu objednal žalovaný od 1.súkromnej nemocnice Košice -Šaca

Napriek tejto skutočnosti, viem preukázať s výpoveďami očitých svedkov, tú skutočnosť
že vyšetrovaná som nebola žiadaným lekárom 1.súkromnej nemocnice Košice –Šaca, po tej skutočnosti, že som odmietla názor lekára, že slovenský robotník je psychický narušený v prípade, ak chce prejsť cez bránu spoločnosti U.S.Steel po tom, čo poukazoval na porušovanie zákonom daných predpisov v tejto spoločnosti.
Vyšetrenie, ktoré vyšetrenie som absolvovala pre moje potreby o tom, či náhodou nemám znížený tlak následkom neprijímania stravy necelých tri dni, som absolvovala nie ako

preventívnu prehliadku, ale ako pre moju potrebu, čo aj bolo vyplatené z môjho osobného účtu zo zdravotnej poisťovne. Tento účet obsahuje aj vyplatené úkony, ktoré som ja neabsolvovala. MUDr Ján Tóth námestník 1. súkromnej nemocnice Košice –Šaca ma nevyšetroval takisto nikdy , napriek tejto skutočnosti konzultoval o mojom zdravotnom stave ako aj predložil žalovanému listinné dôkazy, ktorý listinné dôkazy žalovaný poskytol inšpektorátu práce Košice a polícii Slovenskej republiky opakovane.. Tieto listinné dôkazy boli predložené súdu Slovenskej republiky opakovane. Dňa 29. 11.2003 ma chcel neznámi páchate zavraždiť počas výkonu svojej práce.
4/6
Po tom, čo som podala trestné oznámenie na polícii Slovenskej republiky, som bola opätovne podrobovaná tak fyzickým ,ako aj psychickým útrapám počas výkonu mojej práce v spoločnosti U.S.Steel. V spolupráci zamestnávateľ , inšpektorát práce Košice a 1.súkromná nemocnica tento právny stav do dnešného dňa sa pokúšajú ututlať.

Tento právny stav do dnešného dňa je štátnymi organmi hodnotený tak ,že je v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
.
Na základe Rozsudku súdu Slovenskej republiky, spoločnosť U.S.Steel mál právo rozviazať pracovný pomer za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z toho dôvodu, že ma nepustil fyzicky cez bránu spoločnosti . Žalovaný preukázal súdu SR skutočnosť, že vedel o tejto skutočnosti, že do spoločnosti ma fyzicky nepustí už dňa 4.6.2004,že vedel kde sa zdržujem a mňa o svojom rozhodnutí z dňa 4.6.2004 nepustiť ma do spoločnosti dňa 5.6.2004 neinformoval. Neoznámil mi, že v prípade ak sa rozhodnem prejsť cez vstupnú bránu do spoločnosti U.S.Steel dňa 5.6.2004, bude vyžadovať niečo, čím podmieňuje možnosť prejsť cez vstupnú bránu do spoločnosti U.S.Steel .Dňa 5. 6. 2004 ma do spoločnosti U.S.Steel fyzicky nepustil a moju neprítomnosť v spoločnosti U.S.Steel evidoval ako závažné porušovanie pracovného poriadku.

O tom, že som bola vedomá následkov takéhoto konania, preukazoval dokumentom podpísaným z dňa 08. 01. 2004, keď som fyzicky nebola v spoločnosti U.S.Steel
To znamená, že som tento dokument dňa 08.01.2004 nemohla podpísať. Navyše ma spoločnosť trestal za tu skutočnosť, že som prezradila utajené skutočnosti spoločnosti U.S.Steel polícii Slovenskej republiky, tým že so vyniesla zo spoločnosti prezenčné listiny, o školeniach, ktoré školenia sa neuskutočnili a som bola povinná podpísať prezenčne listiny o tom že som bola prítomna na školení bez školenia. Dňa 5.5.2004 ma potrestal a to tak, že mi odobral financie , na ktoré som mala právo zo zákona. U týchto skutočnostiach som takisto podala trestné oznámenie a štátnym orgánom je hodnotené tak, že takéto jednanie je v súlade zo zákonmi Slovenskej republiky.

Dňa 11. 01. 2006 bolo podané trestné oznámenie o tej skutočnosti, že je podozrenie z korupčného správania sa v tejto právnej veci. Dňa 12. 01. 2006 p. Švab Július pred svedkami odovzdal dokument o tej skutočnosti, že je ochotný svedčiť v tejto právnej veci. P. Švab Július zomrel násilnou smrťou dňa 12. 01. 2006 za podivných okolnosti. Svedkyňa, ktorá podpísala ako svedok , že je prítomná ako odovzdáva daný dokument nebohý p. Švab Július žalobkyni, mala odstránené dňa 29. 12. 2006 maternicu a 20-25 cm čreva v nemocnici 1 súkromná nemocnica Košice Šaca po tom, ako jej bol predložený dokument z dňa 12. 01. 2006 čo podpísala ako svedok tejto skutočnosti,


Svedkovia , ktorých označím aby boli vypočutý týmto súdom sa stanú občanmi Slovenskej republiky , ktorý nie sú nijakým spôsobom chránení v tejto právnej veci. Domnievam sa, že svedkovia pred tou skutočnosťou , že budú vypovedať, budú ovplyvňovaný násilnosťami alebo zomrú násilnou smrťou pred tým, ako by mohli vypovedať v tejto právnej veci.


Na základe hore uvedených skutočnosti navrhujem súdu, po zvážení tej skutočnosti, že nemám inú možnosť, iba označiť ďalších svedkov súdu , aby som mohla dokázať nekalé dopredu pripravené konanie žalovaného označím svedkov . Bezpečnosť označených svedkov

5/6
ja nemôžem zabezpečiť, tým všetko zodpovednosť za bezpečnosť označených svedkov bude právne zodpovedný súd Slovenskej republiky.
Dňa 12.02.2008 v Moldave nad Bodvouz
Cingeľová Zuzana

Reakcia na komentár
"Spravodlivosť po slovensky"

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.