hej rup! - Úvodná stránka

stránky

pre tých,

čo sa neboja

rozmýšľať inak

30. 05. 2020 • úvodná stránka • rubriky • linky •

 

Úvodná stránka
O čom to tu je?
Deforma školstva
Vojna v Iraku
Dôchodková deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodné voľby
Slovenská ľavica
Zelení
Socializmus
Alter/globalizácia
Latinská Amerika
Osobnosti
Ostatné
NATO
Weblinky
Rozšírené vyhľadávanie
Osobná úprava

VyhľadávanieZ archívuUtópia sa volá Santiago

Andy Beckett

V ospalom, zazobanom mestečku West Byfleet v južnom Anglicku sa začiatkom sedemdesiatych rokov odohral malý, ale pozoruhodný experiment. V záhradnej šope jedného tunajšieho domu postavil mladík menom Simon Beer zo súčiastok rozhlasových prijímačov, ružového a zeleného kartónu niekoľko elektronických meračov verejnej mienky. Nápad, na ktorom boli založené – užívatelia mali otáčať ručičkou, aby dali najavo, nakoľko sa im páči alebo nepáči nejaký politický návrh – bol podivný a ambiciózny, no fungoval. Ešte prekvapivejší bol však trh, pre ktorý bol určený: nie Veľká Británia, ale Čile.

(11. 09. 2003)Linka na dnesĽudia proti rasizmu

Známa slovenská protirasistická mimovládka, bezpochyby jedna z najviditeľnejších súčastí neziskového sektora. Mnohým radovým občanom iste svojimi kampaňami lezie na nervy... čo bude najmä tým, že tne do živého.


Komentáre
k článku: Cigaretou za záchranu života
(zo dňa 05.09.2004, autor článku: Miroslav Tížik)

Komentár zo dňa: 28.01.2008 13:04:52
Autor: Zdenek Čejka (cejka@azet.sk)
Titulok: Dzurindova pomsta
Ututlané kauzy-Dzurindova pomsta


Verejé pojednávanie dňa 31.1.2008 o 8.30 hod Okresný súd Košice II


Číslo konania 30C/76/2007
7207211717Čejka Zdeněk prechodne bytom Moldava nad Bodvou Tehelná 9

V Moldave nad Bodvou dňa 22.01.2008

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice

30/76/2007
JUDr.Adrian Pažúr

V právnej veci:
Žalobca :
Zdeněk Čejka, narodený 05.06.1948 rodne číslo 480605/407
Žalovaný:
U.S.Steel,s.r.o., Vstupný areál Košice IČO:36 199 222
v konaní o
porušovanie rovnakého zaobchádzania

Vec:
Návrh na rozšírenie PETITU v konaní o nerovnaké zaobchádzanie / § 13 Zákonníka práce/
Podľa OSP § 95 navrhujem, aby Sud rozšíril podanú žalobu z dňa 28. 05. 2007 pred začatím konania vo veci samej .
Žalobca navrhuje aby súd po vykonaní dokazovania vyniesol rozsudok:

1.
Žalovaný sa dopustil porušenia zákona o zásade rovnakého zaobchádzania podľa Zákonníka práce § 13 od dňa 9.11.2006 opakovane , čim žalobcovi spôsobil nemajetkovú škodu a je povinní zaplatiť vo výške 10 000 000 Sk žalobcovi do troch dní po nadobudnutia právoplatnosti Rozsudku.

2.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dňa 22.2.2007 je neplatné
Odôvodnenie:

Dňa 28.05.2007 bola podaná žaloba okresnému sudu Košice II v právnej veci

Žalobca : Čejka Zdeněk ,prechodne bytom Moldava nad Bodvou Tehelná 9 ,zastúpený: Zuzanou Cingeľovou bytom Tehelná 9 v Moldave nad Bodvou proti žalovanému U.S.Steel Košice ,s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, Košice IČO 36 199 222, v konaní o porušovaní zásady rovnakého zaobchádzania.

Od dňa 9.11.2006 žalovaný žalobcovi zabránil vstup do spoločnosti U.S.Steel. Následkom konania žalovaného žalobca mal znemožnený voľný prístup k zdravotnej starostlivosti od dňa 9.11.2006 a nástup na svoju riadnu pracovnú smenu dňa 10.11.2006.

Dňa 3.01.2007 pomocou Polície Slovenskej republiky bol ošetrený a hospitalizovaný.
Žalovaný nepripustil voľný prístup k zdravotnej starostlivosti od 9.11.2006 nepripustil nástup na svoju pracovnú smenu od dňa 10.11.2006. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dňa 22.2.2007
Následkom konania žalovaného žaloba je do dnešného dňa práceneschopný ,ktorá práceneschopnosť trvá od 3. 1.2007 to znamená od dňa, keď Polícia Slovenskej republika pomohla zabezpečiť zdravotnú starostlivosť napriek nekalého konania žalovaného od dňa 9.11.2006.
Ani po tejto skutočnosti, žalovaný nepripustil žalobcu k voľnému prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Počas trvania práceneschopnosti žalobca bol prinútený konaním žalovaného zmeniť ošetrujúceho lekára.
Žalovaný tak spôsobil žalobcovi tak fyzickú, ekonomickú ako aj morálnu škodu a to vedome dopredu naplánovane.

Následkom týchto skutočnosti žalobcovi vznikla nemajetková škoda ,ktorú škodu spôsobenú žalovaným žalobcovi sa nedá v plnej miere odškodniť, iba zmierniť.

Na základe hore uvedených skutočnosti navrhujem, aby súd vyniesol Rozsudok:

1.
Žalovaný sa dopustil porušenia zákona o zásade rovnakého zaobchádzania podľa Zákonníka práce § 13 od dňa 9.11.2006 opakovane , čim žalobcovi spôsobil nemajetkovú škodu a je povinní zaplatiť vo výške 10 000 000 Sk žalobcovi do troch dní po nadobudnutia právoplatnosti Rozsudku.

2.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dňa 22.2.2007 je neplatné

Reakcia na komentár
"Dzurindova pomsta"

Meno (alebo prezývka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentára):  

A ešte kontrolná otázka: Koľko písmen je v slove "hejrup"?Základom tohto webu je redakčný systém phpRS napísaný v jazyku php.
Úprimná vďaka za pomoc pri jeho úprave patrí (v chronologickom poradí)
Viliamovi Búrovi, Robertovi Zelníkovi a Petrovi Gočevovi.