hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

18. 01. 2020 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuNeborik s krvavmi rukami

Jozef Rmcsek

Tak sa u ns u zase stavaj sochy zatia iba slovn. Za to, e Ronald Reagan mal to astie sedie v americkom prezidentskom kresle prve v ase, ke tich vvoj k reformm v ZSSR konene prerazil na povrch v podobe Michaila Gorbaova, ho slovensk pravica oslavuje ako Osloboditea. Je pozoruhodn, ke tohto prostika okiadzaj prve udia z Obianskej konzervatvnej strany. Ve o ako s ich nzory zvrten, predsa len s to intelektuli, vzdelan udia. A tto vzdelan, inteligentn udia s schopn oslavova loveka, ktor, obrazne povedan, nevedel do troch narta. Keby to bolo sasou ich veobecnej premeny, vaka ktorej by sa nauili vi si ud zo vetkch spoloenskch vrstiev a vetkch duevnch rovn, bolo by to zslun. ia, vaka tomu, ako hlboko sa pni z OKS nachdzaj v zajat ideolgie, vnimku zrejme dostan iba niektor z chudobnch duchom.

(18. 06. 2004)Linka na dnesSocialistick kruh (SOK)

Skupinka ud v R, ktor sa vemi hlboko zaoberaj tdiom kapitalizmu, bvalho reimu a najm potrebou socialistickej alternatvy k obom. Prca SOKu je na nesmierne vysokej teoretickej rovni a je zjavn, e jeho lenovia znalosami i schopnosami aleko presahuj rove ben medzi stredoeurpskymi intelektulmi.


Komentre
k lnku: Tvrdou rukou
(zo da 05.08.2004, autor lnku: Chris Floyd)

Komentr zo da: 17.09.2019 09:30:31
Autor: (mlobov@svs-samara.ru)
Titulok:
. 10 .
.

80% , .

, .

: [url=https://svs-samara.ru/] [/url]

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.