hej rup! - vodn strnka

strnky

pre tch,

čo sa neboja

rozmľať inak

22. 01. 2020 vodn strnka rubriky linky

 

vodn strnka
O om to tu je?
Deforma kolstva
Vojna v Iraku
Dchodkov deforma
Rok 1968
November `89/ Slobodn voby
Slovensk avica
Zelen
Socializmus
Alter/globalizcia
Latinsk Amerika
Osobnosti
Ostatn
NATO
Weblinky
Rozren vyhadvanie
Osobn prava

VyhadvanieZ archvuPriestupkov novela ohrozuje zhromaovacie prvo

Amnesty International / Oban a demokracia /
Priatelia Zeme-SPZ / Zdruenie socilnej sebaobrany

Nvrh novely priestupkovho zkona znepokojil stovky obanov a mimovldne organizcie. as venovan zhromaovaciemu prvu zakotvuje vemi neurito definovan priestupky a navye za ne zavdza vysok pokuty. Organiztor zhromadenia napriek snahe dodra zkon preto nebude ma nikdy istotu, i na zklade niektorho z nejasnch ustanoven nebude vysoko pokutovan. Novela vytvra priestor pre elov zneuitie zkona proti nepohodlnm zhromadeniam.

(04. 08. 2005)Linka na dnesMlad socilni demokrati

Na to, e pvodn matersk strany MSD sa ponevieraj na okraji medilneho zujmu, aleko od pribuchnutch vrt parlamentu, je mlad umiernen avica pozoruhodne optimistick a inorod. e sa pritom zrove opatrncky prida chvosta zpadnho socilnodemokratickho dinosaura je fakt; ale o rob, nerob zle.


Komentre
k lnku: Tvrdou rukou
(zo da 05.08.2004, autor lnku: Chris Floyd)

Komentr zo da: 28.07.2019 19:49:36
Autor: (goledeq@mail.ru)
Titulok:

<a href=https://dedicatet.com/forums/ddos-stresser.51/>
, .
, , , .

( byteeditor) - , , . ' hex ' hexadecimal': .</a>

Reakcia na komentr
""

Meno (alebo prezvka):  
E-mail:  
Titulok (nadpis komentra):  

A ete kontroln otzka: Koko psmen je v slove "hejrup"?Zkladom tohto webu je redakn systm phpRS napsan v jazyku php.
primn vaka za pomoc pri jeho prave patr (v chronologickom porad)
Viliamovi Brovi, Robertovi Zelnkovi a Petrovi Goevovi.